<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

The best group.

3
Closed
Uzbekistan
0
Gold League II 2,397 2,696 0 Always 482 9 229
Clan War League
Donations

7-8 tx lar bizni ikinchi klanimiz bor SNG degan silar oshetga otasilar kalni qoydalari starik 2000 jertivanyaga beriladi soruk 50/50 ishonishga qarab sokingan kik kv yo liga urmaganlar kik igra klanivda kamid****00 achko ishlamagam kik

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote