Thanh Son 19

Viet Nam
Clan Badge
24,068
4,200
22,622
Closed
1
Always
299
?
?

chào mừng các bạn đến vs clan thanh sơn 19 quân dnt mặc định là trên không clan mới hoạt động lại nên tuyển ae vào gây dựng lại clan. không nói tục chửi bậy nhắc 1 lần 2 lần tiễn vong. Clan hòa đồng vui vẻ. chăm làm sự ki

Clan Bests

29,218
26,739
9
#L0J8UUQG
1
TH 12
BH 7
183
Champion League II
3,594
699
2,833
764
0
0
0
0
2
167
Champion League II
3,547
?
3,130
?
4,384
2,880
?
?
3
196
Champion League III
3,447
?
667
2,832
?
120
502
?
?
4
182
Champion League III
3,351
?
3,315
?
0
102
?
?
5
140
Champion League III
3,272
?
2,981
?
799
795
?
?
6
125
Champion League III
3,202
?
3,133
?
119
576
?
?
7
134
Master League I
3,169
?
2,160
?
100
300
?
?
8
145
Master League I
3,127
?
2,902
?
0
66
?
?
9
134
Master League I
3,072
?
1,224
?
85
517
?
?
10
118
Master League I
3,071
?
2,587
?
2,136
3,671
?
?
11
TH 10
BH 8
149
Master League II
2,846
457
3,720
2,216
5,498
417
11
6
12
169
Master League II
2,812
?
3,418
?
0
0
?
?
13
158
Master League III
2,795
?
2,234
?
0
0
?
?
14
97
Crystal League I
2,566
?
2,135
?
382
248
?
?
15
118
Crystal League I
2,508
?
3,073
?
0
65
?
?
16
129
Crystal League II
2,357
?
1,592
?
0
0
?
?
17
89
Crystal League II
2,300
?
2,379
?
0
0
?
?
18
105
Crystal League II
2,245
?
1,817
?
0
0
?
?
19
109
Crystal League III
2,029
?
1,614
?
0
0
?
?
20
93
Gold League I
1,964
?
2,340
?
0
0
?
?
21
76
Gold League I
1,927
?
2,244
?
363
847
?
?
22
103
Gold League I
1,887
?
2,263
?
0
31
?
?
23
59
Gold League I
1,815
?
1,632
?
5
1,152
?
?
24
78
Gold League II
1,741
?
1,892
?
0
729
?
?
25
80
Gold League II
1,667
?
1,275
?
0
102
?
?
26
65
Gold League III
1,577
?
1,676
?
0
0
?
?
27
75
Silver League I
1,396
?
1,840
?
0
482
?
?
28
29
Silver League III
870
?
1,200
?
0
0
?
?