<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

thanh hoá fc

46
Invite only
Vietnam
1,600
Crystal League II 29,749 31,112 2 Always 27 ? ?
Clan Wars
Clan War League

ae thắc mắc gì.hay muốn vào nhóm trên Zalo liên hệ vs mình nhé.0357786181

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote