Team Nước Ngọt

Viet Nam
Clan Badge
27,496
0
31,666
Closed
1
Always
4
?
?

Thắng hay thua đơn giản chỉ là trận đánh. Ta không đánh thì ai đánh bay giờ💪💪💪💪💪🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳👌 Tuyển ae Vietnam. ai trên lv100 thì kết bạn acc Sâm được mời nếu ae muốn gắn bó.. ae dc xếp war thì phải đánh đủ 2 lược 💪🏻💪🏻💪🏻🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻

Clan Bests

28,493
32,328
1
#280V22LGL
1
TH 12
BH 8
209
Titan League I
4,838
1,024
136
5,476
9,711
834
225
87
4
2
168
Titan League II
4,432
?
1,908
?
364
464
?
?
3
181
Titan League III
4,280
?
2,495
?
687
285
?
?
4
182
Champion League I
3,952
?
3,278
?
2,132
1,372
?
?
5
TH 9
BH 8
165
Champion League II
3,603
539
4,475
2,031
514
1,047
45
16
6
TH 10
BH 5
102
Champion League III
3,477
410
2,199
135
5,382
6,443
68
9
7
169
Champion League III
3,461
?
2,710
?
1,023
522
?
?
8
140
Master League I
3,018
?
2,052
?
927
1,361
?
?
9
TH 11
BH 8
161
Master League I
3,008
316
4,239
3,397
0
0
1
18
10
147
Master League I
3,000
?
2,410
?
0
66
?
?
11
TH 9
BH 6
140
Master League II
2,827
654
2,851
1,095
29
0
144
2
12
130
Master League II
2,808
?
3,052
?
92
0
?
?
13
126
Master League III
2,762
?
2,366
?
15
0
?
?
14
TH 11
BH 6
183
Crystal League I
2,592
1,071
2,649
488
3,532
940
7
15
15
TH 9
BH 8
163
Crystal League I
2,554
1,263
5,444
5,146
332
414
21
2
16
TH 12
BH 8
173
Crystal League I
2,510
641
4,792
3,850
4,415
588
56
24
17
99
Crystal League I
2,405
?
2,705
?
15
125
?
?
18
TH 12
BH 8
126
Crystal League II
2,318
354
5,783
2,829
2,629
0
16
14
19
74
Crystal League II
2,288
?
2,215
?
457
2,488
?
?
20
95
Crystal League III
2,125
?
2,352
?
862
815
?
?
21
90
Crystal League III
2,110
?
2,464
?
361
369
?
?
22
95
Crystal League III
2,071
?
1,968
?
0
133
?
?
23
89
Gold League II
1,651
?
2,078
?
0
61
?
?
24
78
Gold League II
1,627
?
2,194
?
15
196
?
?
25
73
Gold League II
1,604
?
1,310
?
5
20
?
?
26
59
Gold League III
1,452
?
1,751
?
0
20
?
?
27
44
Gold League III
1,428
?
1,604
?
55
1,403
?
?
28
58
Gold League III
1,420
?
1,749
?
35
40
?
?
29
57
Silver League I
1,305
?
1,904
?
0
198
?
?
30
TH 8
BH 5
83
Silver League I
1,244
48
1,744
106
672
207
1
24
31
92
Silver League I
1,233
?
1,453
?
108
451
?
?
32
52
Silver League II
1,195
?
1,898
?
564
2,648
?
?
33
54
Silver League II
1,180
?
1,932
?
1,031
2,576
?
?
34
37
Silver League II
1,110
?
1,385
?
20
901
?
?
35
TH 12
BH 8
122
Silver League II
1,027
415
4,991
3,244
0
0
0
0
36
30
Silver League III
961
?
1,258
?
145
1,227
?
?
37
34
Silver League III
843
?
1,411
?
124
712
?
?
38
7
Unranked
109
?
0
?
0
0
?
?