Team Nước Ngọt

Viet Nam
Clan Badge
30,469
2,000
39,435
Closed
0
Always
18
?
?

Chơi game vui vẻ cùng nhau hợp tác .Cho đi và nhận lại ..............👉💔NEVER INVITE 💔👈

Clan Bests

33,294
43,585
4
#280V22LGL
1
TH 12
BH 7
172
Titan League III
4,324
1,677
1,995
147
1,478
1,378
53
2
2
TH 12
BH 7
183
Titan League III
4,252
1,765
2,491
423
4,071
1,736
32
4
3
TH 12
BH 7
147
Titan League III
4,160
186
2,962
864
1,829
2,987
164
12
4
TH 10
BH 8
166
Champion League I
3,862
714
5,706
8,921
0
0
73
3
5
TH 12
BH 8
184
Champion League II
3,649
1,533
3,131
1,019
1,331
1,980
2
2
6
TH 12
BH 8
187
Champion League II
3,501
589
5,427
5,119
1,986
3,582
44
25
7
TH 12
BH 4
139
Champion League III
3,481
1,458
476
15
587
1,397
0
0
8
166
Champion League III
3,260
?
3,117
?
606
2,038
?
?
9
TH 12
BH 5
143
Champion League III
3,256
1,760
2,052
190
803
1,758
3
9
10
TH 12
BH 8
182
Champion League III
3,208
767
55
4,976
3,660
969
3,496
13
2
11
TH 11
BH 8
157
Master League I
3,146
85
4,763
1,451
7,356
4,419
26
0
12
163
Master League I
3,139
?
2,584
?
508
0
?
?
13
TH 12
BH 8
132
Master League I
3,069
354
5,662
3,683
1,194
0
4
6
14
TH 11
BH 8
150
Master League I
3,045
1,178
5,402
7,811
0
0
1
8
15
TH 12
BH 7
174
Master League I
3,038
1,869
2,799
586
5,818
1,221
28
21
16
TH 12
BH 8
184
Master League I
3,013
780
5,607
4,785
1,271
168
82
47
17
TH 12
BH 8
214
Master League II
2,843
1,129
136
5,625
10,397
879
218
194
75
18
165
Master League II
2,806
?
4,081
?
6,925
738
?
?
19
TH 9
BH 6
108
Master League III
2,777
323
2,564
949
220
1,871
97
8
20
TH 10
BH 6
183
Master League III
2,721
425
4,576
481
610
468
123
18
21
TH 10
BH 6
118
Master League III
2,646
433
2,156
490
948
3,106
156
20
22
123
Crystal League I
2,483
?
3,438
?
0
1,104
?
?
23
TH 11
BH 8
176
Crystal League I
2,482
711
5,534
6,028
160
0
155
48
24
TH 10
BH 6
123
Crystal League I
2,446
148
2,509
490
333
3,265
120
18
25
TH 9
BH 8
118
Crystal League I
2,411
135
4,490
1,584
30
30
5
2
26
TH 9
BH 6
91
Crystal League II
2,371
157
2,237
314
45
625
74
7
27
TH 11
BH 8
136
Crystal League II
2,306
349
3,107
919
723
761
114
56
28
88
Crystal League III
2,156
?
2,262
?
39
31
?
?
29
TH 10
BH 7
113
Crystal League III
2,092
265
2,703
934
632
624
61
12
30
TH 10
BH 6
115
Crystal League III
2,057
507
2,323
391
132
370
190
32
31
TH 11
BH 2
116
Crystal League III
2,056
1,113
50
0
34
1,206
38
22
32
TH 9
BH 6
75
Crystal League III
2,010
22
2,432
363
708
4,016
116
19
33
TH 10
BH 5
146
Gold League I
1,995
722
2,003
207
1,060
2,996
84
27
34
TH 9
BH 6
74
Gold League I
1,989
17
2,155
399
381
2,156
102
14
35
TH 8
BH 6
72
Gold League I
1,909
16
2,246
484
0
1,545
79
1
36
TH 9
BH 6
77
Gold League II
1,799
105
2,083
311
0
103
9
12
37
TH 11
BH 8
115
Gold League II
1,672
47
3,210
837
320
1,725
175
50
38
TH 9
BH 6
89
Gold League II
1,654
63
2,310
522
5
2,262
73
12
39
TH 10
BH 5
106
Gold League II
1,654
215
2,027
272
56
224
202
21
40
TH 6
BH 4
48
Silver League II
1,153
3
1,754
80
30
238
6
11
41
10
Unranked
259
?
78
?
1
0
?
?