<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

tanthanhsaigon

31
Invite only
Vietnam
1,000
Master League II 38,769 38,776 0 Always 747 ? ?
Clan Wars
Clan War League
Clan Games

clan chào đón ae nhiệt tình , vui vẽ! Ae lưu ý : nhớ dont trước khi Rq nhé thank ae .!.

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote