Soul灬炼狱

China
Clan Badge
27,827
0
32,129
Invite Only
1
Always
180
?
?

曾经最好战绩:46连胜 曾经辉煌,一度萧条,一度解散,庆幸大家都还在一起🌹两年后的现在我们还在 24小时捐兵 欢迎积极玩家。Soul家族强势回归👸部落创建于2013年

Clan Bests

31,128
33,114
46
#9P2U20L2
1
TH 12
BH 8
209
Titan League III
4,293
1,184
432
4,686
1,939
2,784
1,174
53
7
2
TH 12
BH 8
182
Titan League III
4,212
1,188
4,124
2,041
155
729
4
1
3
TH 11
BH 3
158
Champion League III
3,464
790
219
6
698
985
140
18
4
TH 12
BH 8
185
Champion League III
3,319
1,100
3,339
2,815
279
368
14
16
5
TH 9
BH 5
91
Champion League III
3,281
92
2,033
276
225
4,049
38
1
6
TH 12
BH 8
228
Champion League III
3,263
682
7,800
4,422
4,610
0
440
240
12
7
TH 12
BH 8
338
Master League I
3,165
1,535
3,351
4,079
3,417
6,899
6,349
13
2
8
TH 11
BH 4
176
Master League I
3,106
1,032
1,508
70
0
132
25
1
9
TH 12
BH 8
160
Master League II
2,932
665
4,131
1,752
70
216
547
21
10
TH 10
BH 5
132
Master League II
2,860
434
2,219
276
121
1,628
44
13
11
TH 10
BH 5
140
Master League II
2,812
530
1,588
63
90
101
0
3
12
TH 11
BH 5
185
Master League II
2,803
344
2,046
4,922
2,376
8,000
68
0
13
TH 10
BH 7
106
Master League III
2,774
154
2,578
804
18
1,098
56
7
14
TH 11
BH 5
152
Master League III
2,769
661
2,422
320
0
0
18
13
15
135
Master League III
2,659
?
3,636
?
63
495
?
?
16
TH 12
BH 8
231
Master League III
2,632
881
4,142
2,752
467
2,736
283
128
17
164
Crystal League I
2,591
?
3,196
?
269
627
?
?
18
TH 12
BH 7
218
Crystal League I
2,590
992
2,856
1,482
171
514
962
160
19
TH 11
BH 7
179
Crystal League I
2,571
890
52
2,645
1,982
0
0
620
83
20
144
Crystal League I
2,547
?
1,249
?
0
132
?
?
21
TH 10
BH 6
128
Crystal League I
2,519
259
2,058
334
19
2,390
27
11
22
115
Crystal League I
2,518
?
2,107
?
53
696
?
?
23
TH 11
BH 8
217
Crystal League II
2,385
988
3,959
1,383
39,465
0
30
1
24
TH 10
BH 4
129
Crystal League II
2,210
328
1,825
53
953
453
766
22
25
TH 9
BH 8
122
Crystal League III
2,155
93
3,625
937
472
1,315
229
37
26
TH 9
BH 7
94
Crystal League III
2,126
160
2,334
493
4
2,585
23
0
27
TH 12
BH 8
242
Crystal League III
2,074
1,206
652
4,162
5,288
95
2,820
173
109
28
TH 11
BH 8
175
Crystal League III
2,064
303
3,492
751
0
0
187
58
29
TH 11
BH 7
147
Gold League I
1,943
889
2,351
413
62
1,142
565
3
30
TH 11
BH 8
160
Gold League I
1,894
570
2,985
3,309
1,254
594
1,225
30
31
TH 10
BH 6
101
Gold League II
1,688
103
2,382
501
794
2,027
474
12
32
TH 11
BH 8
181
Gold League II
1,683
725
4,360
2,010
1,855
861
79
40
33
TH 9
BH 6
92
Gold League III
1,589
112
2,255
205
0
1,370
175
26
34
TH 10
BH 5
83
Gold League III
1,581
49
1,906
174
0
105
376
0
35
TH 9
BH 5
94
Gold League III
1,567
104
2,268
302
208
391
20
2
36
TH 11
BH 5
165
Gold League III
1,539
312
1,428
826
40
0
0
0
37
TH 9
71
Gold League III
1,534
86
0
0
48
1,543
387
21
38
86
Gold League III
1,458
?
1,136
?
0
0
?
?
39
TH 10
BH 6
90
Gold League III
1,418
164
2,423
405
29
4,153
332
7
40
TH 12
BH 3
160
Silver League I
1,373
832
804
35
120
0
198
13
41
74
Silver League I
1,363
?
926
?
0
40
?
?