<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

SÀI GÒN VIP

2
Invite only
Vietnam
1,500
Champion League I 1,249 651 0 Always 245 1 119
Clan Wars
Clan War League
Trophy Pushing

✨️CLAN chỉ tuyển AE biết đi WAR ♻️Chơi vui vẻ nhiệt tình có trách nhiệm ✅️Zl nhóm: 👉0938671568

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote