<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

SAI GON VIP 3

46
Anyone can join
Vietnam
3,800
Master League I 51,122 46,413 0 Always 161 ? ?
Clan War League
Clan Games
Donations

chào ae bốn phương, hãy cùng gia nhập clan để tham gia đánh war, clan đánh war liên tục nha, cần ae vào đánh hội chiến 7 ngày, chào mừng ae từ hall 11 đến hall 14 vào tham gia sai gon vip 3. Hân hạnh được đồng hành cùng với ae

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote