<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

Sài - Liêu BFC

37
Invite only
Vietnam
2,000
Champion League III 38,480 36,281 2 Not set 668 14 220
Base Designing
Farming
Donations

Tuyển dụng :ae ở lại chơi lâu dài war 7d k cần đonl linh j hết chỉ càn ae chơi hêt mình la ok

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote