<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

RoSe of EviLL❤️

31
Invite only
Vietnam
0
Champion League III 36,445 37,429 1 Always 330 ? ?
Clan War League
Friendly
Relaxed

Thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà là sự cống hiến. Và hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Thành công không phải là chưa từng thất bại mà là biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. ROE❤, nơi tình cảm đong đầy và thăng hoa. Love all

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote