<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

P.E.K.K.A

14
Invite only
Vietnam
0
Unranked 7,839 8,626 0 Always 106 ? ?

Tuyển mem nhiệt tình gắn bó với clan. mong mọi người tôn trọng lẫn nhau, k ns tục chửi bậy, dnt lính từ lv5 trở lên. Những ai muốn đi giao lưu clan khác bảo colender hoặc lender 1 câu thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Thân

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote