<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

NHA SĨ COC

43
Anyone can join
Vietnam
4,000
Master League I 46,783 42,693 0 Always 249 ? ?
Clan Wars
Clan War League
Trophy Pushing

CHÀO MỪNG AE ĐẾN VỚI CLAN ae ai đi war để kiếm xanh ko war để kiếm đỏ thank ae ; bỏ 2 war trong một mùa sẽ bị kick out. top cup 1 - 15 vs top dont lính 1 - 15 sẽ giữ chức đồng thủ lĩnh trong mùa giải tiếp theo. bỏ war giáng chức.

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote