<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

Nghệ An 6789

45
Invite only
Vietnam
2,000
Crystal League I 35,318 35,738 0 Always 574 ? ?
Clan Wars
Clan War League
Trophy Pushing

Chào Mừng ACE Gia Nhập Vào Ngôi Nhà Chung Này 👨‍❤️‍👨...Nội Quy...Donate lính Mặc định 5* trở lên...War đủ lượt... siêng Online.Y thức & tự giác.👍

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote