<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

HOUSE COC LOVE

49
Anyone can join
Vietnam
0
Champion League I 53,331 45,813 0 Always 279 ? ?
Clan Wars
Clan War League
Trophy Pushing

Nội quy: 1- Tuyệt đối ko bỏ war. 2- Ko cướp cọc. 3- Chủ động dnt quân cho AE trong clan. Ngày thành lập: 09/05/2021. Zalo leader: 0348970730. Chúc AE chơi vui vẻ 🥰

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote