<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

HOT BOY

41
Closed
Vietnam
4,500
Master League I 46,956 44,267 0 Always 555 ? ?
Clan War League
Clan Games
Friendly

Tự tin xuất trận quyết 3 sao 。Ngờ đâu cạm bẫy toạch anh hào 。Cay cú hận thù bem trận nửa 。 King queen lạc lối lại sao đen 。 AE chơi dnt lính nhiệt tình , ko bỏ war 。Fb: HOT BOY CLAN

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote