hưng yên clan

International
Clan Badge
61,398
4,200
38,251
Closed
3
Always
408
?
?

Chào mừng xuân 2019.Clans Hưng Yên mở giải nội bộ mừng đảng mừng xuân..thể lệ như sau 1 giải nhất 4tr..2 giải nhì mỗi giải 2tr5..3 giải 3 mỗi giải 1tr5..2 giải cave 700k và 500k..Trên 6k 500ge..6k3 1k2 gem..6k4 2k5 gem..6k5 6k5 gem.Chúc Ae vui vẻ

Clan Bests

61,803
41,134
14
#PL8GLCCJ
1
TH 12
BH 5
222
Legend League
6,358
1,594
8,317
1,485
104
1,448
3,763
199
4
2
TH 12
BH 8
227
Legend League
6,313
1,455
14,419
3,837
1,532
7,201
17,034
179
6
3
TH 12
BH 8
210
Legend League
6,294
1,565
9,493
4,140
2,503
1,741
6,769
165
3
4
TH 12
BH 8
197
Legend League
6,294
844
15,948
3,015
499
1,937
14,498
142
7
5
TH 12
BH 8
221
Legend League
6,280
1,609
17,012
4,058
1,693
310
1,415
158
10
6
TH 12
BH 8
222
Legend League
6,275
564
12,283
3,762
1,547
129
600
142
5
7
TH 12
BH 8
239
Legend League
6,256
1,373
6,953
4,022
1,538
11,029
17,106
179
6
8
TH 12
BH 8
212
Legend League
6,254
1,355
3,214
3,189
630
368
1,776
137
6
9
TH 12
BH 8
202
Legend League
6,250
1,120
3,068
3,856
2,019
2,975
14,975
121
7
10
TH 12
BH 8
223
Legend League
6,247
1,619
13,169
3,837
1,587
230
1,400
106
7
11
TH 12
BH 8
222
Legend League
6,246
1,735
7,889
4,244
2,768
0
224
90
6
12
TH 12
BH 8
219
Legend League
6,236
647
8,700
2,989
1,229
1,547
2,401
162
3
13
TH 12
BH 8
209
Legend League
6,230
1,737
3,947
4,094
1,849
1,234
1,619
76
3
14
TH 12
BH 8
216
Legend League
6,229
1,000
3,052
3,398
1,736
200
448
8
0
15
TH 12
BH 6
213
Legend League
6,187
2,039
13,501
2,133
246
955
4,101
150
7
16
TH 12
BH 8
187
Legend League
6,184
2,044
3,173
4,005
2,818
85
1,927
161
6
17
TH 12
BH 8
194
Legend League
6,180
765
1,891
3,716
1,318
868
11,504
162
2
18
TH 12
BH 8
222
Legend League
6,172
1,686
17,017
3,139
2,128
198
526
214
7
19
TH 12
BH 8
218
Legend League
6,162
1,807
4,107
4,419
2,795
304
1,028
143
6
20
TH 12
BH 8
206
Legend League
6,159
1,514
6,248
2,966
715
494
1,616
134
6
21
TH 12
BH 8
196
Legend League
6,159
1,410
5,214
2,793
1,075
225
1,680
127
1
22
TH 12
BH 8
227
Legend League
6,142
1,077
6,676
3,585
1,424
8,399
15,171
202
7
23
TH 12
BH 8
210
Legend League
6,123
834
2,090
3,259
797
420
4,059
199
7
24
TH 12
BH 8
210
Legend League
6,088
1,116
5,374
3,012
730
4,243
12,886
76
4
25
TH 12
BH 7
188
Legend League
6,066
1,653
2,184
2,638
548
434
1,494
170
1
26
TH 12
BH 8
211
Legend League
6,063
1,830
2,331
4,565
1,932
13,252
13,992
35
0
27
175
Legend League
6,054
?
839
2,228
?
175
950
?
?
28
TH 12
BH 8
202
Legend League
6,017
1,326
4,850
3,147
1,990
42
264
155
3
29
202
Legend League
6,005
?
1,217
3,122
?
1,222
2,413
?
?
30
TH 12
BH 8
247
Legend League
5,956
1,531
9,108
3,861
5,355
3,642
1,080
250
1
31
TH 12
BH 8
197
Legend League
5,950
977
2,093
3,596
1,996
32
700
27
2
32
TH 12
BH 8
198
Legend League
5,929
1,132
1,889
3,642
1,640
0
1,760
28
1
33
TH 12
BH 8
228
Legend League
5,869
2,109
1,731
4,225
2,899
929
1,763
239
7
34
TH 12
BH 8
213
Legend League
5,843
1,713
1,482
3,183
1,177
808
11,585
120
6
35
TH 12
BH 7
222
Legend League
5,842
1,034
1,834
3,220
1,122
2,969
7,896
1
0
36
TH 12
BH 7
204
Legend League
5,833
1,067
224
2,621
545
0
1,584
154
74
37
TH 12
BH 6
173
Legend League
5,792
653
2,128
1,887
145
0
3,036
171
3
38
TH 12
BH 8
209
Legend League
5,731
277
2,273
3,672
3,043
1,292
8,938
104
2
39
TH 12
BH 8
217
Legend League
5,691
1,357
31
3,064
838
11,073
9,448
77
2
40
192
Legend League
5,670
?
3,230
?
10
2,670
?
?
41
TH 12
BH 5
182
Legend League
5,586
1,564
2,471
1,521
85
2,775
6,854
48
2
42
TH 12
BH 8
216
Legend League
5,583
1,483
4,242
3,701
1,467
96
1,231
100
3
43
TH 12
BH 8
190
Legend League
5,570
1,345
2,611
4,400
3,251
2,190
7,732
105
3
44
TH 12
BH 7
206
Legend League
5,536
1,665
3,203
2,633
1,012
4,329
7,602
23
0
45
TH 12
BH 8
217
Legend League
5,346
1,360
756
2,888
659
30
576
10
0
46
TH 12
BH 8
213
Legend League
5,270
835
1,469
3,314
2,214
2,829
3,722
0
0
47
TH 12
BH 8
213
Legend League
5,148
1,714
8,231
2,835
2,143
9,100
234
34
2
48
135
Master League I
3,164
?
1,761
?
154
0
?
?
49
TH 12
BH 8
227
Master League I
3,123
854
2,442
4,239
1,988
108,996
7,761
135
31
50
TH 12
BH 7
235
Master League III
2,754
1,601
298
2,454
517
1,502
212
5
2