hưng yên clan

Viet Nam
Clan Badge
62,237
4,200
38,750
Invite Only
4
Always
418
?
?

Giải thưởng mùa ss4 .. Top1 10tr , top2 7tr, top3 5tr , top 4-10 2tr . leo núi 6k4 1tr . giải cup đẹp 6222, 6333, 6444 1tr. 2 giải cave mỗi giải 1tr. những acc trên 6k3 ko đuọc giải kk 1k2 gem . zalo lh 0914769699 a hoan_0907475347 ngọc hải .

Clan Bests

62,977
41,134
14
#PL8GLCCJ
1
TH 12
BH 5
207
Legend League
6,481
1,034
8,457
1,295
52
57
5,008
189
9
2
TH 12
BH 8
211
Legend League
6,433
1,656
3,209
2,697
898
260
11,846
213
4
3
TH 12
BH 8
202
Legend League
6,410
747
4,776
3,998
1,787
1,806
15,431
182
4
4
TH 12
BH 8
202
Legend League
6,395
1,924
3,521
4,030
2,621
502
8,460
160
2
5
TH 12
BH 7
220
Legend League
6,379
1,237
1,528
2,753
743
590
10,057
43
2
6
TH 12
BH 8
199
Legend League
6,376
1,175
12,314
3,000
1,101
891
10,726
157
8
7
TH 12
BH 8
212
Legend League
6,363
1,842
2,939
3,300
1,244
422
12,981
200
3
8
TH 12
BH 8
229
Legend League
6,362
1,488
17,198
4,027
1,618
2,149
4,376
212
4
9
TH 12
BH 8
223
Legend League
6,345
1,626
19,757
4,060
1,724
1,960
12,953
188
7
10
TH 12
BH 6
189
Legend League
6,342
1,080
4,201
2,190
209
1,377
7,739
181
6
11
TH 12
BH 8
195
Legend League
6,334
1,556
8,127
3,015
993
736
16,762
200
9
12
TH 12
BH 8
207
Legend League
6,316
811
3,441
3,817
2,431
1,711
16,287
182
7
13
TH 12
BH 8
233
Legend League
6,304
1,358
14,923
3,969
1,964
32
209
204
8
14
TH 12
BH 8
248
Legend League
6,293
396
4,352
4,011
1,920
1,373
15,852
64
4
15
TH 12
BH 8
223
Legend League
6,285
1,780
10,259
4,159
2,828
333
2,462
176
9
16
TH 12
BH 8
199
Legend League
6,276
863
18,631
2,955
499
97
1,638
210
12
17
TH 12
BH 8
217
Legend League
6,270
922
13,388
2,513
353
4,818
16,971
252
3
18
TH 12
BH 7
216
Legend League
6,257
1,006
836
2,896
939
2,498
19,303
228
5
19
TH 12
BH 8
221
Legend League
6,256
689
11,194
3,008
1,239
2
72
225
6
20
TH 12
BH 7
209
Legend League
6,252
1,326
3,455
2,656
590
104
634
229
3
21
TH 12
BH 8
196
Legend League
6,244
1,705
4,298
2,919
602
190
281
198
9
22
TH 12
BH 8
240
Legend League
6,244
1,434
9,365
3,802
1,577
109
288
208
11
23
TH 12
BH 8
198
Legend League
6,217
980
4,350
3,364
1,084
280
1,158
289
8
24
TH 12
BH 7
214
Legend League
6,150
1,699
3,405
2,751
1,154
0
313
191
24
25
TH 12
BH 8
203
Legend League
6,148
1,189
3,855
3,436
1,700
0
400
171
5
26
TH 12
BH 8
224
Legend League
6,119
1,329
12,919
4,335
1,937
220
3,518
210
2
27
TH 12
BH 8
218
Legend League
6,103
1,055
5,230
3,724
1,761
1,327
2,279
190
5
28
TH 12
BH 8
249
Legend League
6,032
1,570
11,342
3,978
5,479
8,322
1,480
241
4
29
TH 12
BH 8
228
Legend League
6,032
1,070
3,572
4,609
2,697
3,341
9,852
67
4
30
TH 12
BH 8
187
Legend League
6,028
829
4,940
3,170
1,021
610
5,047
105
4
31
TH 12
BH 8
207
Legend League
6,018
1,494
4,699
3,415
1,554
0
112
16
3
32
TH 12
BH 8
191
Legend League
5,983
1,375
3,528
4,289
3,357
2,713
10,483
38
4
33
TH 12
BH 8
190
Legend League
5,969
1,048
507
2,985
435
266
584
115
58
34
TH 12
BH 8
211
Legend League
5,904
825
2,752
4,593
2,226
754
16,274
196
2
35
TH 12
BH 8
217
Legend League
5,814
1,543
5,453
3,615
1,669
2,028
6,824
144
2
36
TH 12
BH 8
187
Legend League
5,812
831
2,425
3,433
1,185
1,625
7,987
76
1
37
TH 12
BH 8
218
Legend League
5,768
1,909
1,330
3,236
963
0
72
54
2
38
TH 12
BH 8
231
Legend League
5,702
880
3,085
4,501
2,408
2,069
11,133
152
6
39
TH 12
BH 8
215
Legend League
5,573
858
1,793
3,363
2,283
1,672
3,454
24
2
40
TH 12
BH 8
217
Legend League
5,543
1,714
8,795
2,871
2,143
4,805
65
34
2
41
TH 12
BH 8
208
Legend League
5,389
1,156
3,973
3,199
1,249
15
109
93
4
42
TH 12
BH 8
207
Legend League
5,365
1,402
6,677
3,284
2,163
252
1,240
169
9
43
TH 12
BH 8
189
Legend League
5,098
931
1,986
3,262
966
30
7,640
205
7
44
TH 12
BH 8
216
Legend League
5,088
1,549
5,967
4,483
3,143
6,023
3,282
5
10
45
TH 12
BH 8
232
Legend League
5,070
1,635
9,467
3,747
1,489
100
0
51
5
46
TH 12
BH 8
239
Titan League I
4,993
1,381
23,820
3,570
951
40,668
3,180
25
3
47
TH 12
BH 6
217
Titan League I
4,868
2,059
16,188
1,983
246
55,185
1,519
0
0
48
222
Titan League III
4,397
?
2,597
2,800
?
8,723
1,160
?
?
49
TH 12
BH 6
207
Titan League III
4,236
1,796
1,414
2,664
543
116,218
9,470
58
2
50
TH 12
BH 7
249
Champion League III
3,351
1,608
298
2,368
524
624
0
76
46