<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

hải phòng City

41
Invite only
Vietnam
2,000
Champion League III 42,658 34,547 25 Always 397 12 157
Clan Wars
Clan War League
Clan Games

Hải Phòng City: Chơi hết mình. Donate nhiệt tình. Giao tiếp văn minh. War lấy sao làm chính. Slogan Of Clan: Kiểu gì cũng chơi nhạc gì cũng nhảy, đến là đón đụng là chạm. Phong độ là nhất thời, may mắn là mãi mãi⚓️🇻🇳.(7-8-2016)

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote