<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

hắc long war

48
Invite only
Vietnam
3,000
Master League I 49,926 43,038 1 Always 153 ? ?
Clan Wars
Clan Games
Talkative

CHÀO AE ĐẾN VỚI HẮC LONG WAR AE VÔ CHS VV HÒA ĐỒNG DONT LÍNH CHO NHAU AE VÔ CHO XIN ZALO ĐỂ THÊM BOX CHÁT GIAO LƯU AE TROG HỘI NHA 21H30 XẾP WAR 2021 CLAN 2 HỘI THIÊN TRÚC

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote