<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

Good To Great

21
Invite only
Vietnam
1,000
Gold League I 13,073 0 2 Rarely 265 ? ?
Clan Wars
Clan War League
Friendly

23/7/2016 tuyển mem hall 6 7!!!The Art of Winning an Unfair Game.Let me show you!!!🗽🗽🗽 . War clan thứ 6 hàng tuần. Chỉ in war khi đủ tướng. Đánh đủ 2 trận.Ai vi phạm vì cố ý sẽ hạ chức từ.Khi không hạ được nữa thì phải chia tay với đồng chí đó.

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote