<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

FC HỦY DIỆT

3
Anyone can join
Vietnam
1,200
Crystal League II 2,530 0 1 Always 94 ? ?
Clan Wars
Clan War League
Friendly

Quy định clan: 1 ko bỏ war. 2 có nhận thì có cho. Quân tử lấy SAO WAR, lính cho làm trọng trách. Tiểu Nhân lấy bonus, chỉ nhận lính làm giàu. Sống vì nhau, vì cộng đồng mới vững mạnh, ÍCH KỈ thì về chơi với CHÓ đi nha. Lớn cả rồi, nói ít hiểu nhiều.

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote