<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

DraGon37.Vn

33
Anyone can join
Vietnam
4,000
Master League I 38,844 38,387 0 Always 129 1 120
Clan Wars
Clan War League
Newbie Friendly

Chào mừng ae đến với Dragon37.Vn .Hội chỉ yêu cầu war đánh đầy đủ nốt 2 lượt k war đèn đỏ làm nvh đánh kinh đô .onl thường xuyên đôn lính đầy đủ. chúc ae chơi game vui vẻ ❤️

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote