colan ae 2

Viet Nam
Clan Badge
33,399
1,400
28,519
Invite Only
3
Always
218
?
?

Welcom to colanae2: Ae thân mến chúng ta hãy xem nhau như tri kỉ đừng vì ích kỉ mà ko war.. Nội quy clan: 1- đoàn kết ko kick menber( việc kick là do co-leader hay leader đảm nhiệm 2- Dont lính đi cướp lv6 trở lên thnak ae

Clan Bests

33,399
28,540
8
#R08JYUGQ
1
205
Titan League I
4,984
?
1,299
2,730
?
1,255
1,694
?
?
2
177
Titan League II
4,467
?
2,389
?
7,689
5,952
?
?
3
TH 11
BH 5
194
Titan League III
4,243
1,253
2,720
343
235
164
1
1
4
201
Titan League III
4,194
?
5
3,808
?
3,454
1,544
?
?
5
TH 12
BH 7
174
Champion League I
4,088
947
2,651
619
0
0
35
1
6
211
Champion League I
4,035
?
148
4,051
?
8,518
3,637
?
?
7
182
Champion League II
3,581
?
4,000
?
1,049
1,386
?
?
8
127
Champion League II
3,512
?
2,833
?
3,456
5,777
?
?
9
160
Champion League III
3,491
?
3,440
?
993
654
?
?
10
173
Champion League III
3,311
?
2,241
?
7,870
5,047
?
?
11
151
Champion League III
3,304
?
2,239
?
1,520
2,779
?
?
12
179
Champion League III
3,262
?
2,778
?
5,726
4,954
?
?
13
128
Champion League III
3,229
?
2,453
?
1,216
2,371
?
?
14
164
Master League I
3,165
?
2,495
?
6,875
3,798
?
?
15
172
Master League I
3,136
?
2,621
?
8,446
4,504
?
?
16
127
Master League I
3,031
?
1,818
?
708
1,541
?
?
17
134
Master League II
2,950
?
2,074
?
2,377
2,920
?
?
18
153
Master League II
2,941
?
3,633
?
2,179
2,866
?
?
19
TH 9
BH 8
149
Master League II
2,933
227
3,970
1,114
41
2,177
32
2
20
116
Master League II
2,886
?
1,766
?
838
2,865
?
?
21
118
Master League II
2,885
?
2,296
?
54
124
?
?
22
91
Master League II
2,853
?
2,387
?
249
2,563
?
?
23
132
Master League II
2,812
?
2,428
?
0
0
?
?
24
112
Master League III
2,781
?
2,456
?
0
0
?
?
25
125
Master League III
2,719
?
2,420
?
1
0
?
?
26
132
Master League III
2,707
?
2,364
?
61
227
?
?
27
85
Master League III
2,647
?
1,737
?
0
0
?
?
28
98
Master League III
2,602
?
2,229
?
0
520
?
?
29
TH 10
178
Crystal League I
2,546
582
1,605
?
1,225
666
58
17
30
TH 11
BH 3
167
Crystal League I
2,526
1,224
996
7
1,163
777
243
43
31
106
Crystal League I
2,515
?
2,756
?
1,047
1,188
?
?
32
146
Crystal League I
2,448
?
2,140
?
6,341
3,775
?
?
33
85
Crystal League I
2,443
?
2,085
?
47
0
?
?
34
121
Crystal League I
2,416
?
2,610
?
89
198
?
?
35
133
Crystal League II
2,347
?
1,990
?
0
0
?
?
36
110
Crystal League II
2,234
?
2,922
?
0
0
?
?
37
122
Crystal League III
2,198
?
2,738
?
0
200
?
?
38
101
Crystal League III
2,132
?
2,655
?
32
0
?
?
39
114
Gold League I
1,879
?
50
?
0
0
?
?
40
90
Gold League II
1,738
?
2,170
?
8
538
?
?
41
73
Gold League II
1,716
?
2,137
?
0
1,149
?
?
42
77
Gold League III
1,554
?
2,248
?
0
50
?
?
43
48
Silver League I
1,297
?
1,747
?
203
1,191
?
?
44
TH 11
BH 3
112
Silver League I
1,204
1,170
259
7
407
572
5
30
45
27
Silver League II
1,077
?
1,206
?
0
478
?
?
46
33
Silver League III
946
?
1,010
?
70
351
?
?
47
43
Silver League III
885
?
50
?
0
40
?
?
48
8
Bronze League III
415
?
0
?
0
80
?
?