<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

Clan Xuân Thắng

29
Invite only
Vietnam
0
Gold League II 18,936 17,170 0 Always 151 ? ?
Clan War League
International
Newbie Friendly

dont nate..war.học hỏi và tìm kiếm sự mới mẻ c*****t niềm đam mê chung..clan Xuân Thắng xin chào mọi người..chúc chơi vui vẻ và fb nhóm Xuân Thắng Clan War

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote