<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot Login
Clan Badge

Clan Việt Nam

38
Invite only
Vietnam
1,000
Gold League I 21,628 25,731 1 Once a week 211 ? ?
Clan Wars
Friendly
Newbie Friendly

Clan Việt Nam war là chính !!! Ae đi war đánh sớm đủ 2 lượt .Dont hết quân bên trên rồi hãy xin quân để ae cùng nhau phát triển .Mong ae hợp tác ☠️. Ae hãy vào group Clan Việt Nam-Nơi chia sẻ đam mê Clash of Clans

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote