<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

Clan viet

16
Invite only
Vietnam
600
Master League I 24,507 16,725 2 Twice a week 342 9 177
Clan Wars
Clan War League
Donations

chào mừng tất cả ace đến với Clan Việt. Chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau tiến bộ quyết chiến quyết thắng.

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote