<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

clan lớn tuổi

43
Invite only
Vietnam
3,000
Master League I 48,125 44,318 0 Always 705 ? ?
Clan Wars
Friendly
Talkative

3/3/2016. TUYỂN MEM GIÀ NEO ĐƠN ( hall 13).THÍCH ĐUA XE BAY CÚP.22h xét War.Ae xin lính nhớ Thank or Cảm Ơn. Thank ae 🇻🇳🇻🇳 CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022 🇻🇳🇻🇳

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote