clan FB

Viet Nam
Clan Badge
5,185
1,000
1,670
Invite Only
0
Always
134
6
37

Clan ae vui là chính, war hết mình, donll lính nhiệt tình. Clan FB hân hoan chào đón tất cả ACE.....mặc định arc4 trở lên .ACE nao đi du lich mà về ko đc thi nt vao sdt 0985 872 984 mình mở clan AE vao .thanks

Clan Bests

18,247
2,721
5
#9VR2UY2R

Players that our service saw in the Clan at some point. Some Members might be missing. Current Members are also listed here 😊.

NameFirst SeenLast Seen
August 28, 2016 December 25, 2016
1-1 of 1