<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot Login
Clan Badge

CA MAU QUE TOI

45
Invite only
Vietnam
4,500
Master League I 46,400 38,298 0 Always 352 ? ?
Clan Wars
Clan War League
Friendly Wars

TUYỂN ACE GẮN BÓ MÁU WAR. WAR 7d VÀ WAR THƯỜNG. AE CÓ WAR THÌ BẬT ĐÈN, KHÔNG THÌ TẮT ĐÈN. KHÔNG BÕ WAR. RẤT VUI CÙNG AE PHÁT TRIỂN CLAN. THANK!

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote