<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

Bến Tre Clud

42
Invite only
Vietnam
0
Master League III 35,450 0 27 Always 804 16 131
Clan Wars
Clan Games
Relaxed

Ae mới vào clan thì chào 1 tiếng. Ở clan chú ý tương tác thường xuyên. Nói tục ở clan là kick nhé, bỏ war hay lười làm nv hội cũng kick luôn. Báo war thường xuyên, chơi lâu thì thăng tiến, rời clan không có ngày về. Không nhận rush hall tướng yếu.

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote