<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

Bốn Biển Là Nhà

36
Anyone can join
Vietnam
4,600
Master League I 43,196 37,927 0 Always 203 ? ?
Clan War League
Friendly Wars
Donations

THÀNH LẬP 26/12/2020.... CLAN CHỈ TUYỂN ANH EM Ở LẠI GẮN BÓ LÂU DÀI WAR THƯỜNG VÀ WAR 7. KHÔNG TUYỂN CÁC ĐỒNG CHÍ DU LỊCH. THANKS ANH EM... ĐOÀN KẾT VÀ ĐI LÊN.

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote