BEN PHA 107

Viet Nam
Clan Badge
28,434
4,200
24,071
Invite Only
1
Always
311
1
198

ANH EM CHOI VUI VẺ HOÀ ĐỒNG👍🏾.WAR HẾT MÌNH 👍👍DONT LÍNH NHIỆT TÌNH ❤️❤️!!!WAR VÌ 1 TẬP THỂ.K VÌ CÁ NHÂN MÌNH.VÀ WAR THEO SAP XẾP 👍ANH EM CẢ TỶ.......TRI KỶ MẤY AI.NOI CHUYEN LICH SU ĐANG HOANG.K CHUI TỤC NOI BAY.AE DONT LINH K CHÊ KHEN.

Clan Bests

30,063
24,576
8
#QYJYYURC
1
191
Titan League III
4,132
?
2,379
?
4,328
270
?
?
2
182
Champion League I
3,979
?
2,897
?
1,391
877
?
?
3
TH 12
BH 8
183
Champion League II
3,706
925
3,513
1,460
630
345
0
0
4
TH 11
BH 6
163
Champion League II
3,670
417
2,975
574
0
0
9
17
5
164
Champion League II
3,524
?
3,389
?
707
342
?
?
6
179
Champion League III
3,443
?
1,929
?
2,049
782
?
?
7
133
Champion League III
3,275
?
2,464
?
156
210
?
?
8
148
Champion League III
3,260
?
996
?
78
169
?
?
9
131
Master League I
3,125
?
181
?
659
816
?
?
10
169
Master League I
3,056
?
1,594
?
0
106
?
?
11
143
Master League II
2,957
?
2,462
?
102
303
?
?
12
119
Master League II
2,930
?
339
?
547
490
?
?
13
88
Master League II
2,881
?
50
?
24
31
?
?
14
81
Master League III
2,600
?
1,364
?
407
351
?
?
15
98
Crystal League I
2,588
?
2,364
?
0
0
?
?
16
152
Crystal League I
2,497
?
3,137
?
7,817
865
?
?
17
141
Crystal League I
2,486
?
2,005
?
1,615
1,297
?
?
18
87
Crystal League I
2,484
?
2,254
?
711
1,281
?
?
19
88
Crystal League II
2,365
?
2,479
?
1,066
1,081
?
?
20
173
Crystal League II
2,342
?
3,706
?
6,800
3,239
?
?
21
78
Crystal League II
2,221
?
50
?
1,233
755
?
?
22
83
Crystal League II
2,207
?
1,854
?
96
339
?
?
23
86
Crystal League III
2,196
?
2,487
?
0
0
?
?
24
TH 8
BH 6
104
Crystal League III
2,175
57
2,458
248
68
273
67
10
25
81
Crystal League III
2,106
?
1,748
?
0
62
?
?
26
90
Crystal League III
2,062
?
2,369
?
1,091
2,188
?
?
27
TH 10
BH 4
117
Crystal League III
2,051
865
1,160
62
0
0
0
0
28
91
Crystal League III
2,001
?
1,848
?
434
1,971
?
?
29
71
Gold League I
1,881
?
1,946
?
727
3,219
?
?
30
72
Gold League I
1,805
?
2,097
?
0
657
?
?
31
64
Gold League II
1,685
?
1,745
?
0
0
?
?
32
53
Gold League II
1,676
?
1,825
?
70
2,586
?
?
33
81
Gold League II
1,630
?
50
?
86
833
?
?
34
74
Gold League II
1,600
?
1,983
?
122
384
?
?
35
46
Gold League III
1,555
?
1,765
?
0
1,273
?
?
36
69
Gold League III
1,543
?
1,893
?
0
232
?
?
37
55
Gold League III
1,440
?
1,985
?
221
929
?
?
38
50
Gold League III
1,429
?
1,260
?
0
60
?
?
39
80
Silver League I
1,376
?
1,556
?
5,692
2,161
?
?
40
71
Silver League I
1,345
?
1,577
?
175
0
?
?
41
44
Silver League I
1,338
?
915
?
296
380
?
?
42
42
Silver League I
1,303
?
1,432
?
0
100
?
?
43
51
Silver League I
1,275
?
1,904
?
0
0
?
?
44
37
Silver League I
1,250
?
1,763
?
6
405
?
?
45
52
Silver League I
1,221
?
1,761
?
284
714
?
?
46
59
Silver League I
1,210
?
1,580
?
0
0
?
?
47
83
Silver League II
1,197
?
2,124
?
41
330
?
?
48
38
Silver League II
1,027
?
797
?
312
120
?
?
49
21
Silver League III
874
?
336
?
0
135
?
?