<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

BCB

49
Anyone can join
Philippines
0
Master League I 18,795 23,901 2 Always 196 0 217
Clan Wars
Clan Games

RULES:UNAHIN ANG KATAPAT AT GAMITIN AGAD ANG PANGALAWANG ATTACK,ANG SINUMANG HINDE AKTIBO AY TATANGGALIN SA CLAN,PALAGING MAKILAHOK SA👉RAID,CLANGAMES,CLANWAR,AT CLAN WAR LEAGUE,FILIPINO ONLY,LOOKING FOR TH 15MAX DONATOR

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote