<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

Bạc Liêu 3 STAR

2
Anyone can join
Vietnam
0
Unranked 766 0 0 Always 116 ? ?
Base Designing
Farming
Talkative

(2/11/2015) chào mừng ae đến vs Bạc Liêu 3 Star . Ae vào clans chú ý đọc nội quy clans nhé . 1 ko bỏ war . 2 hoà đồng ko gây war giúp đở lẫn nhau . 3 cho đi những j mk có thể để nhận lại những j mk cần . chúc ae chs game vv

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote