<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

Bắc Giang 18+

47
Invite only
Vietnam
5,000
Champion League I 57,991 45,277 11 Always 216 16 116
Clan Wars
Clan War League
Trophy Pushing

WELCOME TO Bắc Giang+💠 🔥 ROIYAL tung hoành bá tứ phương💠 KING QUEEN vô địch mọi cung đường🌼 WARDEN hai tiếng ngời kim cổ💠 CẦU BẠI một đời ngạo tuyết sương🌼 ZALO nhóm :0941253683

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote