<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

BATTLE RAGE

29
Invite only
Vietnam
3,700
Champion League I 43,480 39,914 14 Always 688 29 358
Clan Wars
Clan War League
Friendly

Sân chơi miễn phí cho anh chị em đam mê COC Việt Nam✅ Clan nhiều anh em cao tuổi, chơi vui vẻ, trách nhiệm✅Liên lạc Mr Mun Line: nghi03052008 hoặc Mr.Danh :thanhdanh12345 😘🇨🇦🇻🇳🇼🇸🇳🇿🇦🇺🇺🇸🇫🇷 Thanks

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote