<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

BATTLE RAGE 2

34
Invite only
Vietnam
4,900
Champion League I 45,416 0 52 Always 258 ? ?
Friendly
Relaxed
Newbie Friendly

Sân chơi miễn phí cho anh chị em đám mê COC Việt Nam✅️ Không tiếp du lịch, clan nhiều anh em đứng tuổi nên chơi vui vẻ, hoà đồng, trách nhiệm với nhau✅Liên lạc Mr Mun Line ID: nghi03052008 để đăng kí tham gia.

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote