<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

ARteGA

44
Invite only
Indonesia
2,200
Champion League III 43,080 41,012 2 Always 695 4 294
Clan Wars
Clan War League
Clan Games

Welcome ARTEGA!! SALAM SEMPAK, ROYAL CLAN, AKTIF WAR, AKTIF CHAT, JAGA SOPAN SANTUN, didirikan pada tanggal 19 november 2015

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote