<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

Anh em ba mien

13
Closed
Vietnam
3,000
Unranked 6,294 4,519 1 Always 146 ? ?

chào mừng ae đến với clan hãy cùng nhau xây dựng clan thật lớn mạnh war hết mình dont lính nhiệt tình thank..!

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote