<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

AE YÊU THƯƠNG

30
Invite only
Vietnam
3,200
Champion League II 42,960 39,856 1 Always 222 ? ?
Clan Wars
Trophy Pushing
Friendly Wars

clan AE YÊU THƯƠNG chuyên war,chuyên bay.giải event tháng 02/2022 mỗi mem góp 200k.clan luôn mặc định elick 6sao 20k,và nhiều giải vé vàng hàng tháng cho ae.zalo clan 0344,891,095 gặp gái tịnh nhé ae!❤️🇻🇳🇻🇳🇻🇳❤️

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote