<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

AE Quảng Ninh

49
Invite only
Vietnam
2,500
Champion League III 56,023 45,079 3 Always 829 15 538
Clan Wars
Clan War League
Trophy Pushing

Welcome to AE Quảng Ninh ! Bạn ko có chỗ ở , bạn bỏ nhà đi lang thang vì ko ai dnt lính cho bạn. hãy về với AE Quảng Ninh ,chúng tôi sẽ giúp bạn .chỉ cần bạn war & Kinh đô Hội đánh đầy đủ . Trân trọng!

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote