<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

AE⊙ một nhà

50
Anyone can join
Vietnam
3,000
Master League I 49,724 44,542 1 Always 603 ? ?
Clan Wars
Clan War League
Clan Games

clan lun đoán tiếp những ae có nhu cầu gắn bó vs cống hiến cho clan. clan dont linh theo yêu cầu. Nội quy : 1 ko dont lính bậy .2 ko nói tục .3 ae war thì bật đèn lên .ko war off dùm .chúc ae luôn vv .tương tác ,hợp tác tốt .thank

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote