<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

ae mot nha clan

0
Anyone can join
Vietnam
0
Gold League II 892 1,347 0 Always 210 0 114
Clan Wars
Clan War League
International

clan ae một nhà luôn chào đón ae😛tham gia clan ae phải có trách nhiệm vì mục tiêu chiến thắng chung cuộc🌟nội quy 1🔸ko bỏ war 🌟2🔸tham gia trò chơi hội đầy đủ🌟3🔸dont lính nhiệt tình . tks ae ! chúc ae chơi v.v💯🆗¥*¥

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote