<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

ae gl_hd hội tụ

43
Anyone can join
Vietnam
3,400
Master League II 41,336 40,805 2 Always 288 1 342
Clan War League
Trophy Pushing
Clan Games

Nội quy clan:1 ko chửi bậy,làm nv hội hơn 1k thì ko bị kich 2clan hoà đồng vui vẻ,giúp đỡ nhau 3 AE nào đi du lịch thì thông báo và đồng thời chỉnh sửa hồ sơ cá nhân bỏ phần hội chiến để AE đỡ nhầm lẫn, tránh hiểu lầm

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote