<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

AE CÀ MAU

40
Closed
Vietnam
5,400
Master League I 45,415 40,394 0 Always 226 0 200
Friendly Wars
International
Donations

Ae nào xác định chơi thường xuyên mà gắn bó thì khỏi nói nhưng ae nào mà vàoo hội cho có thì mk mời ae ra nha. Và nếu k thích chỗ nào thì cứ chia sẻ sẽ có người giúp đỡ ... Cấm tuyệt đối ae xúc phạm nhau và chửi nhau . Không thích thì mời ae ra ok!

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote