AE BỐN PHUƠNG

Viet Nam
Clan Badge
31,425
2,500
27,692
Open
1
Always
257
?
?

AE MÌNH LÀ MỘT GIA ĐÌNH. MỘT GIA ĐÌNH LÀ CHƠI HẾT MÌNH.anh hùng trong 🌟 war tiểu nhân thì ham bosn ae chú ý. nghỉ war 1 trận cắt war. nghỉ 2 trận khai trừ.ok

Clan Bests

33,697
29,986
10
#QVCYJRPV
1
202
Titan League III
4,363
?
3,426
?
2,081
1,956
?
?
2
177
Titan League III
4,169
?
3,390
?
180
1,173
?
?
3
TH 12
BH 7
174
Champion League I
3,989
1,269
2,484
500
1,175
1,222
47
4
4
164
Champion League I
3,948
?
2,510
?
1,304
908
?
?
5
TH 9
152
Champion League I
3,933
467
2,362
?
536
900
83
6
6
154
Champion League I
3,929
?
2,336
?
809
1,823
?
?
7
141
Champion League I
3,801
?
2,494
?
789
1,280
?
?
8
158
Champion League II
3,570
?
2,275
?
77
1,632
?
?
9
TH 12
BH 8
211
Master League I
3,169
1,027
545
3,171
1,210
24,406
3,209
102
55
10
81
Master League I
3,072
?
1,409
?
2,729
4,498
?
?
11
160
Master League II
2,999
?
4,352
?
2,963
1,727
?
?
12
TH 12
BH 7
168
Master League II
2,994
1,013
158
2,505
558
0
30
1
1
13
TH 9
140
Master League II
2,981
381
2,277
0
256
993
17
26
14
116
Master League II
2,976
?
2,862
?
575
1,316
?
?
15
162
Master League II
2,973
?
2,216
?
262
363
?
?
16
118
Master League II
2,928
?
2,557
?
0
0
?
?
17
TH 11
BH 8
154
Master League II
2,920
745
3,040
1,033
563
496
137
47
18
185
Master League II
2,882
?
1,795
?
2,093
1,534
?
?
19
125
Master League II
2,822
?
2,890
?
0
232
?
?
20
129
Master League II
2,811
?
1,131
?
0
1,351
?
?
21
107
Master League III
2,780
?
2,948
?
0
1,130
?
?
22
170
Master League III
2,764
?
2,187
?
4,513
2,406
?
?
23
104
Master League III
2,724
?
2,696
?
32
1,080
?
?
24
121
Master League III
2,687
?
3,131
?
962
775
?
?
25
94
Master League III
2,684
?
2,420
?
678
2,029
?
?
26
100
Master League III
2,656
?
2,818
?
0
0
?
?
27
172
Master League III
2,626
?
2,382
?
2,487
2,047
?
?
28
135
Master League III
2,600
?
1,602
?
300
735
?
?
29
152
Crystal League I
2,592
?
2,767
?
4,291
2,724
?
?
30
109
Crystal League I
2,569
?
3,016
?
451
613
?
?
31
TH 12
BH 8
214
Crystal League I
2,481
1,425
4,011
1,223
756
1,031
219
32
32
113
Crystal League I
2,416
?
1,512
?
0
66
?
?
33
102
Crystal League II
2,250
?
1,638
?
194
0
?
?
34
85
Crystal League III
2,159
?
2,528
?
537
829
?
?
35
124
Crystal League III
2,021
?
2,890
?
2
100
?
?
36
86
Gold League II
1,754
?
1,980
?
72
123
?
?
37
65
Gold League II
1,724
?
757
?
0
93
?
?
38
64
Gold League II
1,695
?
2,058
?
0
52
?
?
39
71
Silver League I
1,378
?
1,787
?
11
2,857
?
?
40
59
Silver League I
1,334
?
1,969
?
1
3,418
?
?
41
33
Silver League III
828
?
989
?
42
0
?
?