AE BỐN PHUƠNG

Viet Nam
Clan Badge
36,152
1,000
31,586
Invite Only
0
Always
266
?
?

AE MÌNH LÀ MỘT GIA ĐÌNH. MỘT GIA ĐÌNH LÀ CHƠI HẾT MÌNH.anh hùng trong 🌟 war tiểu nhân thì ham bosn ae chú ý. nghỉ war 1 trận cắt war. nghỉ 2 trận khai trừ.ok

Clan Bests

36,501
31,901
10
#QVCYJRPV
1
201
Legend League
5,186
?
4,532
?
5,125
5,507
?
?
2
TH 12
BH 8
218
Legend League
5,177
1,027
545
3,182
1,210
18,557
5,248
102
55
3
TH 12
BH 8
221
Titan League I
4,864
1,851
445
4,321
2,865
4,908
3,802
32
0
4
200
Titan League II
4,479
?
4,027
?
1,098
1,024
?
?
5
205
Titan League III
4,179
?
2,645
?
1,147
1,763
?
?
6
175
Champion League I
4,028
?
2,966
?
1,045
2,026
?
?
7
180
Champion League I
3,937
?
2,344
?
648
760
?
?
8
158
Champion League I
3,882
?
2,568
?
352
194
?
?
9
187
Champion League I
3,877
?
3,428
?
1,198
448
?
?
10
150
Champion League I
3,831
?
1,515
?
385
2,306
?
?
11
177
Champion League I
3,820
?
3,276
?
96
364
?
?
12
156
Champion League II
3,791
?
3,656
?
130
906
?
?
13
181
Champion League II
3,700
?
1,932
?
590
573
?
?
14
127
Champion League III
3,483
?
2,609
?
0
201
?
?
15
176
Champion League III
3,400
?
2,249
?
1,313
2,014
?
?
16
179
Master League I
3,171
?
2,365
?
316
216
?
?
17
170
Master League I
3,147
?
4,173
?
677
696
?
?
18
133
Master League I
3,029
?
1,233
?
0
288
?
?
19
176
Master League I
3,005
?
1,994
?
590
387
?
?
20
133
Master League I
3,003
?
2,351
?
120
1,269
?
?
21
166
Master League II
2,938
?
4,472
?
1,071
2,033
?
?
22
167
Master League II
2,921
?
2,216
?
1,257
1,547
?
?
23
123
Master League II
2,864
?
2,272
?
75
67
?
?
24
156
Master League II
2,854
?
2,856
?
0
0
?
?
25
130
Master League II
2,824
?
3,039
?
37
213
?
?
26
146
Master League III
2,799
?
2,331
?
60
429
?
?
27
188
Master League III
2,733
?
1,795
?
1
67
?
?
28
TH 11
BH 2
159
Master League III
2,729
426
2,864
0
2,043
1,976
1
11
29
107
Master League III
2,686
?
0
?
2,329
689
?
?
30
112
Master League III
2,637
?
2,556
?
0
757
?
?
31
89
Crystal League I
2,553
?
2,233
?
12
197
?
?
32
117
Crystal League I
2,550
?
2,946
?
210
1,008
?
?
33
147
Crystal League I
2,490
?
2,615
?
298
335
?
?
34
166
Crystal League I
2,438
?
3,345
?
194
172
?
?
35
113
Crystal League II
2,393
?
1,897
?
0
0
?
?
36
132
Crystal League II
2,382
?
2,452
?
0
0
?
?
37
121
Crystal League II
2,326
?
2,203
?
0
35
?
?
38
109
Crystal League II
2,206
?
2,662
?
0
0
?
?
39
95
Crystal League III
2,170
?
1,435
?
0
58
?
?
40
91
Crystal League III
2,132
?
2,124
?
28
220
?
?
41
135
Gold League I
1,998
?
3,047
?
400
1,347
?
?
42
TH 10
BH 7
117
Gold League I
1,901
717
3,242
708
0
396
44
1
43
81
Gold League II
1,698
?
2,229
?
26
1,596
?
?
44
62
Gold League III
1,578
?
1,152
?
0
0
?
?
45
85
Gold League III
1,547
?
1,784
?
0
55
?
?
46
TH 8
BH 3
61
Gold League III
1,418
109
915
7
0
0
3
0
47
91
Silver League I
1,296
?
1,445
?
0
0
?
?