اذربایجان

Iran, Islamic Republic of
Clan Badge
30,653
3,800
28,369
Invite Only
2
Always
202
1
150

سلام به کلن خودتون خوش اومدین‌.قوانین کلن دونات بالای پنج هزار کو لیدر .رفت و امد ممنوع. ادب و احترام داشته باشین تا لحظات خوشی با هم داشته باشیم.یاشاسین اذربایجان

Clan Bests

34,895
28,942
5
#YVUV99CC
1
204
Titan League III
4,190
?
3,492
?
355
196
?
?
2
172
Champion League I
4,082
?
3,130
?
283
204
?
?
3
184
Champion League I
3,936
?
3,360
?
310
336
?
?
4
TH 12
BH 7
175
Champion League I
3,880
1,065
1,019
3,009
674
0
0
56
25
5
183
Champion League II
3,743
?
1,869
?
0
0
?
?
6
187
Champion League II
3,678
?
3,161
?
128
420
?
?
7
160
Champion League II
3,524
?
2,791
?
0
0
?
?
8
162
Champion League III
3,360
?
3,413
?
48
104
?
?
9
TH 11
BH 7
155
Champion League III
3,359
615
2,393
346
0
0
2
3
10
TH 12
BH 7
188
Champion League III
3,212
406
2,469
944
0
16
30
19
11
156
Champion League III
3,200
?
2,029
?
0
0
?
?
12
153
Master League I
3,187
?
3,707
?
177
0
?
?
13
186
Master League I
3,107
?
3,310
?
181
275
?
?
14
139
Master League I
3,079
?
2,306
?
0
0
?
?
15
151
Master League I
3,034
?
2,338
?
35
0
?
?
16
152
Master League II
2,927
?
2,117
?
0
0
?
?
17
139
Master League II
2,844
?
2,458
?
0
0
?
?
18
TH 10
BH 8
167
Master League III
2,797
516
3,809
1,891
0
0
98
8
19
151
Master League III
2,686
?
3,267
?
87
0
?
?
20
TH 9
BH 2
126
Master League III
2,665
113
2,081
1
221
166
0
0
21
104
Master League III
2,623
?
1,894
?
0
0
?
?
22
100
Crystal League I
2,558
?
2,373
?
217
269
?
?
23
122
Crystal League I
2,554
?
2,014
?
0
0
?
?
24
126
Crystal League I
2,501
?
2,353
?
144
67
?
?
25
TH 10
BH 8
141
Crystal League I
2,484
432
3,492
1,865
0
0
4
8
26
124
Crystal League I
2,476
?
2,239
?
0
0
?
?
27
138
Crystal League I
2,467
?
2,565
?
0
0
?
?
28
109
Crystal League I
2,449
?
1,953
?
0
0
?
?
29
TH 8
BH 5
93
Crystal League II
2,297
342
1,869
128
248
179
0
0
30
76
Crystal League III
2,091
?
1,921
?
0
0
?
?
31
105
Crystal League III
2,069
?
2,032
?
0
0
?
?
32
170
Crystal League III
2,035
?
3,933
?
147
171
?
?
33
89
Gold League I
1,978
?
2,099
?
0
92
?
?
34
107
Gold League I
1,974
?
1,663
?
0
0
?
?
35
89
Gold League I
1,936
?
1,907
?
0
0
?
?
36
91
Gold League I
1,806
?
2,022
?
25
26
?
?
37
62
Gold League II
1,649
?
1,703
?
38
120
?
?
38
109
Gold League II
1,640
?
2,173
?
87
0
?
?
39
137
Gold League III
1,595
?
2,402
?
15
0
?
?
40
91
Gold League III
1,515
?
1,530
?
0
0
?
?
41
26
Silver League III
925
?
791
?
0
60
?
?
42
17
Bronze League I
640
?
50
?
0
45
?
?