من و تو

Iran, Islamic Republic of
Clan Badge
27,238
2,000
26,438
Invite Only
0
Always
333
2
212

درود بر همه عزیزان...اخلاق نیک و احترام متقابل الزامیست..لطفا در کلنداری و دونات همکاری کنید..مقام توسط لیدر و با دونات داده میشه...درخواست مقام نکنید...رگ هوایی و یا زمینی نو

Clan Bests

46,550
30,787
8
#Y0VVY8QL
1
206
Titan League I
4,798
?
12
2,808
?
1,488
540
?
?
2
208
Titan League II
4,458
?
3,101
?
1,142
286
?
?
3
206
Titan League III
4,391
?
3,728
?
2,596
1,693
?
?
4
TH 11
BH 8
210
Titan League III
4,365
1,058
3,752
1,277
1,959
3,548
126
0
5
133
Champion League II
3,580
?
2,573
?
2,682
3,036
?
?
6
171
Champion League III
3,316
?
3,922
?
107
170
?
?
7
154
Champion League III
3,236
?
4,149
?
1,032
1,110
?
?
8
171
Master League I
3,199
?
4,392
?
3,995
1,157
?
?
9
TH 9
BH 5
127
Master League I
3,194
412
2,208
174
255
538
35
6
10
126
Master League I
3,142
?
1,836
?
0
0
?
?
11
120
Master League II
2,841
?
2,971
?
2,426
3,558
?
?
12
137
Master League II
2,827
?
1,982
?
10
0
?
?
13
123
Master League II
2,808
?
3,094
?
82
695
?
?
14
TH 10
BH 7
136
Master League III
2,704
405
2,847
1,212
254
232
15
2
15
155
Master League III
2,692
?
2,625
?
0
67
?
?
16
TH 11
BH 8
196
Master League III
2,687
1,007
4,052
1,870
1,894
2,458
75
67
17
TH 10
BH 7
146
Crystal League I
2,548
964
2,806
582
1,122
1,125
47
8
18
126
Crystal League I
2,423
?
2,308
?
35
185
?
?
19
107
Crystal League I
2,411
?
1,895
?
0
759
?
?
20
165
Crystal League III
2,071
?
2,678
?
1,628
705
?
?
21
120
Gold League I
1,906
?
2,234
?
430
1,826
?
?
22
111
Gold League I
1,889
?
1,947
?
0
185
?
?
23
75
Gold League I
1,830
?
1,892
?
4
283
?
?
24
77
Gold League II
1,738
?
990
?
982
396
?
?
25
144
Gold League II
1,604
?
2,902
?
1,001
1,611
?
?
26
170
Gold League III
1,451
?
2,661
?
472
1,329
?
?
27
53
Silver League I
1,281
?
1,640
?
0
1,589
?
?
28
42
Silver League I
1,235
?
1,386
?
3
220
?
?
29
111
Silver League II
1,126
?
1,937
?
40
30
?
?
30
64
Silver League II
1,095
?
552
?
136
161
?
?
31
22
Silver League III
878
?
523
?
0
330
?
?