من و تو

Iran, Islamic Republic of
Clan Badge
34,602
1,000
29,499
Closed
0
Always
324
2
202

درود بر همه عزیزان...اخلاق نیک و احترام متقابل الزامیست..لطفا در کلنداری و دونات همکاری کنید..مقام توسط لیدر و با دونات داده میشه...درخواست مقام نکنید...رگ هوایی و یا زمینی نو

Clan Bests

46,550
30,684
8
#Y0VVY8QL
1
TH 12
BH 8
189
Titan League I
4,848
1,152
27
2,958
572
851
721
20
0
2
200
Titan League I
4,799
?
12
2,591
?
2,941
866
?
?
3
TH 12
BH 7
197
Titan League I
4,744
899
62
2,954
808
2,579
3,213
8
3
4
TH 12
BH 8
193
Titan League II
4,650
1,050
4,179
1,589
4,556
5,378
17
1
5
TH 11
BH 6
194
Titan League II
4,463
1,122
2,366
582
201
1,028
20
1
6
203
Titan League II
4,419
?
3,077
?
4,179
1,472
?
?
7
TH 11
BH 6
167
Champion League I
4,096
1,059
2,419
335
844
1,600
13
0
8
199
Champion League II
3,760
?
3,337
?
366
0
?
?
9
177
Champion League II
3,638
?
4,200
?
714
1,694
?
?
10
166
Champion League III
3,418
?
4,061
?
1,097
990
?
?
11
121
Champion League III
3,409
?
2,432
?
128
36
?
?
12
169
Champion League III
3,369
?
4,243
?
758
280
?
?
13
127
Champion League III
3,367
?
2,471
?
108
335
?
?
14
155
Champion League III
3,352
?
2,625
?
2,112
1,444
?
?
15
137
Champion League III
3,304
?
3,108
?
42
139
?
?
16
TH 10
BH 7
164
Champion League III
3,286
593
2,258
687
353
206
24
6
17
149
Champion League III
3,216
?
3,941
?
932
908
?
?
18
129
Master League I
3,122
?
1,966
?
1,277
1,063
?
?
19
137
Master League I
3,094
?
1,982
?
0
20
?
?
20
TH 9
140
Master League I
3,078
781
1,765
?
163
232
26
6
21
151
Master League I
3,048
?
2,194
?
770
924
?
?
22
164
Master League II
2,883
?
1,667
?
1
139
?
?
23
163
Master League III
2,761
?
2,774
?
128
132
?
?
24
159
Master League III
2,722
?
3,476
?
18
512
?
?
25
116
Master League III
2,691
?
3,013
?
221
630
?
?
26
93
Master League III
2,643
?
2,461
?
0
93
?
?
27
120
Crystal League I
2,486
?
2,715
?
1,548
549
?
?
28
TH 9
BH 7
120
Crystal League II
2,368
337
2,183
215
141
31
2
8
29
93
Crystal League II
2,317
?
1,626
?
65
215
?
?
30
92
Crystal League II
2,248
?
2,282
?
0
31
?
?
31
TH 9
BH 5
96
Crystal League II
2,225
162
1,743
177
118
186
15
12
32
104
Crystal League III
2,134
?
1,798
?
0
0
?
?
33
112
Crystal League III
2,124
?
2,206
?
73
93
?
?
34
140
Crystal League III
2,049
?
2,622
?
2,243
1,969
?
?
35
110
Gold League I
1,971
?
1,975
?
29
215
?
?
36
100
Gold League I
1,937
?
1,750
?
166
462
?
?
37
166
Gold League I
1,904
?
2,687
?
488
1,912
?
?
38
105
Gold League II
1,720
?
2,590
?
242
392
?
?
39
76
Silver League I
1,373
?
997
?
0
0
?
?
40
42
Silver League I
1,353
?
1,118
?
317
1,674
?
?
41
51
Silver League II
1,022
?
1,522
?
33
185
?
?