بچه های وار

Iran, Islamic Republic of
Clan Badge
29,183
2,900
23,112
Closed
1
Always
303
?
?

سلام خوش آمدید،ورودی تاون 10 به بالا،وار و چالش اجباری،بی ادبی مساوی با کیک دونات برابر😊

Clan Bests

37,372
33,108
6
#L2VUC20R
1
TH 12
BH 8
229
Legend League
5,238
2,058
854
3,564
2,335
161
400
42
2
2
149
Titan League I
4,778
?
3,073
?
751
448
?
?
3
161
Titan League III
4,231
?
2,372
?
0
0
?
?
4
171
Champion League I
3,937
?
3,415
?
31
0
?
?
5
134
Champion League III
3,257
?
2,191
?
482
529
?
?
6
TH 10
BH 7
143
Champion League III
3,257
627
2,451
442
0
0
32
20
7
TH 10
BH 5
143
Champion League III
3,230
378
2,135
222
0
66
24
32
8
TH 10
166
Master League I
3,129
174
2,337
?
549
322
330
89
9
134
Master League I
3,112
?
2,992
?
166
322
?
?
10
TH 10
BH 8
146
Master League I
3,097
168
3,185
1,430
0
67
45
19
11
104
Master League II
2,909
?
2,471
?
80
92
?
?
12
121
Master League II
2,903
?
1,932
?
0
0
?
?
13
123
Master League II
2,816
?
1,690
?
0
31
?
?
14
137
Master League III
2,756
?
2,693
?
1
323
?
?
15
122
Master League III
2,727
?
1,718
?
0
0
?
?
16
TH 8
108
Master League III
2,708
200
1,572
?
85
145
19
8
17
102
Master League III
2,676
?
2,473
?
5
548
?
?
18
102
Master League III
2,669
?
2,690
?
21
0
?
?
19
111
Master League III
2,605
?
2,880
?
1,077
631
?
?
20
110
Crystal League I
2,502
?
2,325
?
0
30
?
?
21
TH 10
BH 5
152
Crystal League I
2,424
338
1,962
237
0
65
22
27
22
130
Crystal League I
2,407
?
2,473
?
75
167
?
?
23
94
Crystal League II
2,353
?
1,751
?
0
0
?
?
24
106
Crystal League II
2,346
?
2,110
?
130
448
?
?
25
111
Crystal League II
2,313
?
1,359
?
0
0
?
?
26
118
Crystal League II
2,293
?
617
?
98
62
?
?
27
120
Crystal League II
2,215
?
2,424
?
0
0
?
?
28
116
Crystal League III
2,152
?
1,901
?
14
292
?
?
29
88
Crystal League III
2,059
?
1,882
?
378
63
?
?
30
96
Crystal League III
2,052
?
2,105
?
2
31
?
?
31
131
Crystal League III
2,050
?
1,217
?
450
880
?
?
32
130
Crystal League III
2,015
?
1,157
?
221
747
?
?
33
72
Gold League II
1,798
?
2,287
?
0
0
?
?
34
99
Gold League II
1,657
?
518
?
0
30
?
?
35
107
Gold League III
1,504
?
684
?
77
329
?
?
36
46
Silver League I
1,290
?
691
?
0
18
?
?