کوروش

International
Clan Badge
34,110
2,000
27,667
Invite Only
1
Always
367
3
290

درود ...اینجا کلن ماست.احترام و دوستی شرط اول ماست,شرکت در وار هنر ماست,دونات بالا اعتبار ماست,کولیدری دست لیدر ماست,رفت امد خط قرمز ماست ,ءءفقط تان ده ويازده منزل ما

Clan Bests

38,915
34,081
9
#9C89PVP8
1
TH 12
BH 8
210
Legend League
5,024
1,011
1,033
2,885
1,091
541
285
101
2
2
TH 12
BH 8
227
Titan League I
4,975
1,798
8,751
3,120
592
0
0
73
2
3
TH 11
BH 8
220
Titan League I
4,905
1,159
658
3,392
1,887
0
0
18
11
4
TH 12
BH 8
206
Titan League I
4,877
945
6,079
3,462
1,511
0
0
60
1
5
TH 11
BH 6
206
Titan League II
4,520
534
793
3,317
541
664
256
48
2
6
TH 11
BH 6
175
Titan League III
4,124
980
2,285
398
190
102
3
0
7
170
Champion League I
3,895
?
2,707
?
995
234
?
?
8
143
Champion League III
3,429
?
2,836
?
0
102
?
?
9
140
Champion League III
3,373
?
2,660
?
0
0
?
?
10
TH 12
BH 8
241
Champion League III
3,365
217
73
3,663
3,759
0
0
73
64
11
147
Champion League III
3,355
?
2,675
?
0
37
?
?
12
139
Champion League III
3,347
?
2,433
?
37
167
?
?
13
133
Champion League III
3,331
?
2,790
?
13
66
?
?
14
TH 11
BH 7
168
Champion League III
3,306
524
3,080
666
0
0
1
7
15
TH 10
BH 6
167
Champion League III
3,305
632
2,504
625
0
35
3
8
16
194
Champion League III
3,251
?
4,055
?
54
40
?
?
17
TH 10
BH 4
183
Champion League III
3,237
239
2,299
35
0
0
5
14
18
163
Master League I
3,172
?
3,430
?
274
244
?
?
19
144
Master League I
3,078
?
1,875
?
0
0
?
?
20
TH 11
BH 5
152
Master League I
3,056
759
2,032
256
0
35
0
0
21
112
Master League I
3,009
?
2,371
?
293
156
?
?
22
126
Master League I
3,002
?
2,526
?
67
66
?
?
23
137
Master League II
2,949
?
2,286
?
0
0
?
?
24
116
Master League II
2,906
?
2,569
?
142
201
?
?
25
TH 12
BH 8
161
Master League III
2,748
644
3,106
2,485
80
401
121
100
26
TH 8
BH 2
103
Master League III
2,637
323
1,858
3
21
123
0
0
27
104
Crystal League I
2,538
?
2,340
?
0
0
?
?
28
141
Crystal League I
2,495
?
2,888
?
0
0
?
?
29
TH 9
BH 6
121
Crystal League I
2,479
79
2,477
260
30
208
87
9
30
136
Crystal League I
2,425
?
2,164
?
20
184
?
?
31
137
Crystal League II
2,397
?
2,112
?
0
35
?
?
32
135
Crystal League II
2,373
?
2,312
?
0
0
?
?
33
119
Crystal League II
2,287
?
1,801
?
0
32
?
?
34
107
Crystal League II
2,249
?
1,700
?
0
0
?
?
35
110
Crystal League III
2,085
?
1,685
?
147
32
?
?
36
101
Gold League I
1,947
?
1,879
?
0
31
?
?
37
161
Gold League II
1,776
?
3,110
?
0
35
?
?