<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

6789 BamBam

41
Invite only
Vietnam
3,500
Champion League III 43,597 41,185 3 Always 577 ? ?
Clan Wars
Clan War League
Friendly

6789 Ae thân thiện, tình cảm, hòa đồng. Donate troops nhiệt tình. Cùng nhau chơi game vui vẻ, giảm căng thẳng sau ngày làm việc...

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote